Hopp til innhald

Studieplan - Rektorutdanning - Utdanningsleiing

Hausten 2023

Videreutdanning i utdanningsledelse

Innhald

Vår rektorutdanning er et tilbud til deg som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder, bygge nye kompetanser slik at du er bedre rustet til både å imøtegå og forme fremtidens skole.

Hos oss likestiller vi den erfaringsbaserte og den teoriinformerte kunnskapen. Vi søker hele tiden å forstå de spesifikke praksiserfaringene du og de øvrige lederne har, i lys av teori. Samtidig gjør vi den mer generelle teorien relevant og nærværende nettopp gjennom de konkrete praksiserfaringene.

I møtet mellom praksiserfaring og teori, utvikler vi sammen nye perspektiver som du prøver ut på egen skole mellom samlingene. Erfaringene tar vi aktivt med inn på neste samling og bygger videre på dem.

Arbeidsformer

Rektorutdanningen er samlingsbasert, med syv samlinger på to eller tre dager over 1,5 år. Samlingene er en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, erfaringsdeling og arbeid i par- og basisgrupper, ferdighetstrening og gruppecoaching. Målet på samlingene er å knytte praksiserfaringer og teori sammen. 

Mellom samlingene skal studentene prøve ut konkrete lederhandlinger og bringe erfaringene fra utprøvingene tilbake til studentgruppen. Mellom samlingene er det også tid for litteraturstudier og tekstskriving.

Vurderingsformer

Mappeeksamen: eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i ledelse av et utviklingsarbeid gjennomført ved egen skole/virksomhet i løpet av studiet. 

Internasjonalisering

Nei