Rettleiingspedagogikk

EtterOgVidereutdanning

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning på bachelornivå.
  • Andre med relevant høgskule- eller universitetsutdanning kan søkje.
  • Eitt års praksis etter fullført utdanning er å føretrekkje, men det er ikkje eit krav.

  Om å søke opptak til HVL

  Rettleiingspedagogikk 30 studiepoeng er lagt ned, og tar ikkje opp nye studentar. 

  Vi tilbyr til sammen 15 studiepoeng i Pedagogisk veiledning.