Rettleiingspedagogikk

Etter- og vidareutdanning

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane.

Rettleiingspedagogikk 30 studiepoeng er lagt ned, og tar ikkje opp nye studentar. 

Vi tilbyr 10 studiepoeng i Pedagogisk rettleiing – innføring.