Tverrfagleg vidareutdanning i rusproblematikk

EtterOgVidereutdanning

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  180 studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

  Studieprogrammet var sett saman av fem emne på til saman 60 studiepoeng. Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til master i psykisk helse- og rusarbeid.

  Vil du studere meir?

  Etter søknad er det mulig å få godkjent inntil 30 studiepoeng av videreutdanningen i rusproblematikk som en del av masterutdanningen i klinisk helse- og omsorgsvitskap ved HVL.

  Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til master innan psykisk helse- og rusarbeid.