Samfunnsfag | Stord

Årsstudium

Samfunnsfag omfattar fagdisiplinane historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Studiet har ikkje opptak i 2023.

Faget skal utvikle ei brei forståing for samspel og konflikt mellom menneske, samfunn og natur i ulike tidsepokar og i ulike delar av verda. Faget er retta inn mot grunnskulen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skulen. Fagdidaktikk er vektlagt i heile studiet.

Vil du studere meir?

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i historie eller sosiologi ved HVL. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.