Gruppearbeid på biblioteket

Samfunnsfag | Stord

Årsstudium

Samfunnsfag omfattar fagdisiplinane historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Stord

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203680

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Studiet har ikkje opptak i 2023.

  Faget skal utvikle ei brei forståing for samspel og konflikt mellom menneske, samfunn og natur i ulike tidsepokar og i ulike delar av verda. Faget er retta inn mot grunnskulen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skulen. Fagdidaktikk er vektlagt i heile studiet.

  Vil du studere meir?

  Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i historie eller sosiologi ved HVL. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

  Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.