Hopp til innhald

Sosialt arbeid | Sosionom

Utdanningsplan 2022 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Emner 1. studieår 60
Emner 2. studieår 45
Valgemner 2. studieår
Emner 3. studieår 60
Samlet krav: 180

Emner 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Emner 2. studieår

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgemner 2. studieår

Krav: 15 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen

Emner 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

  • SAVPU301 Praksisstudie i Tanzania eller Botswana. Tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av landegrenser Semester: 5 15 sp