Hopp til innhald

Studieplan - Norsk tegnspråk 1, 1.-10. trinn

Hausten 2015

Norsk Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk og er et av Norges minoritetsspråk.

Norsk tegnspråk 1, 1.-10. trinn, gir en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. Studiet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet. Tegnspråk 1 omfatter både en språklig- og kulturell del. Den språklige delen omfatter både utvikling av språklige ferdigheter, innsikt i hvordan språket brukes og kunnskaper om språkets struktur og oppbygging. Den kulturelle delen omfatter emner som utviklingen av tegnspråk i og utenfor døveskolene, døves historie, kultur og organisasjoner, og deres kamp for likestilling og rettigheter i samfunnet.

I løpet av studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap, og ferdigheter og kompetanse i norsk tegnspråk slik at de kan forstå og selv delta i enkle samtaler om hendelser i hverdagen. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper om døves historie og kultur, samt tegnspråkets plass i skolen.

Norsk tegnspråk som fag i skolen skal fremme en flerkulturell forståelse og praksis, og bidra til at døve og tunghørte blir funksjonelt tospråklige og tokulturelle. Analyse av og arbeid med læreplaner vil derfor være en del av studiet. Deltakernes yrkespraksis vil bli trukket inn som refleksjonsgrunnlag i undervisningen.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med en eksamen.

Organisering

Norsk tegnspråk 1 er et nett- og samlingsbasert studium med 3 samlinger à 5 dager per semester. Studiet krever mye praktisk språktrening og en stor egeninnsats av studentene, også mellom samlingene.