Hopp til innhald

Studieplan - Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn

Hausten 2018

Organisering

Norsk tegnspråk 1 er et nett- og samlingsbasert studium med 3 samlinger à 5 dager per semester. Studiet krever mye praktisk språktrening og en stor egeninnsats av studentene, også mellom samlingene.