Total kvalitetsledelse

Etter- og vidareutdanning

Etter fullført kurs skal du kunne bidra til å øke effektiviteten og konkurranseevnen, spesielt i små og mellomstore teknologibedrifter, ved å utnytte ressursene i bedriften på en bedre måte og ved å skape en medvirkende holdning til det som skjer i bedriften hos ansatte, kunder, eiere og samfunnet utenfor.

Hopp til

    Vi tar ikke opp nye studenter til denne videreutdanningen nå.

    .