Avansert klinisk sjukepleie

Etter- og vidareutdanning

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.

    Studieprogrammet inneheld to emne, ELDHELS1006 og ELDHELS2006, på 15 studiepoeng kvar.

    I kvart emne arbeidar studentane med oppgåver knytt til 3 pasientcase/pasienthistoriar relatert til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjonar.

    Emnet "Eldre med alvorleg svikt i vitale funksjonar" (ELDHELS1006) inneheld introduksjon til pasientgruppa eldre med svikt i vitale funksjonar og har eit særleg fokus på utvikling av samhandlings-, og informasjonskompetanse.

    Emnet "Eldre med alvorleg svikt i vitale funksjonar II" (ELDHELS2006) byggjer på ELDHELS1006 og vektlegg utvikling av kompetanse i klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk i tillegg til kunnskapsbasert praksis.