Hopp til innhald

Studieplan - Yrkesdykking

Hausten 2014

En yrkesdykker skal ha kunnskaper og ferdigheter innen en rekke områder. Utover kompetanse innen fagarbeidet som skal utføres krever sikker dykking også kompetanse innen fysikk, fysiologi, medisin, førstehjelp, utstyrslære, sjømannskap, prosedyrer, regelverk og HMS.

Læringsutbytte

En ferdig utdannet dykker ved Dykkerutdanningen skal kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

Innhald

Den ettårige dykkerutdanningen er en utdanning på fagskolenivå, som bygger på videregående skole, fagbrev eller realkompetanse. Utdanningen har et omfang som tilsvarer et fullt studieår. Den består av 80% praksis og 20% teori og har obligatorisk fremmøte.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser.