Konferanse: Teknologi i helse og omsorg 2018 – Utfordringer i dag, muligheter i morgen

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av teknologi. «Utfordringer i dag, muligheter i morgen» er tema for den syvende konferansen for teknologi i helse og omsorg. Velkommen til spennende fagdag i Bergen 23. mai.

Påmelding  innen 11. mai

Program 23. mai – Mimes brønn, Campus Kronstad

 • 08:00
  09:30
  Registrering – kaffe og besøk i utstillingen
 • 09:30
  09:45
  Velkommen

  Rektor Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet

 • 09:45
  10:20
  Hvor er de kommunale helse og omsorgstjenestene om 10 år – kunstig intelligens og andre trender

   v/ prosjektleder Hilde Lovett, Teknologirådet

 • 10:20
  10:45
  Velferdsteknologi – nasjonale føringer og status

  v/ avdelingsdirektør Kristin Mehre, Helsedirektoratet og programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Gunn-Hilde Rotvold, programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram

 • 10:45
  11:15
  Kaffepause med besøk i utstillingen / Posterpresentasjoner
 • 11:15
  12:00
  Parallellsesjoner

  Teknologi til alle

  • Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser – erfaringer fra Drammen v/ Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen
  • Hva skal til for at teknologi kan støtte barn med autisme eller ADHD i hverdagen? Hvordan foreldre og lærere nærmer seg problemløsningen er viktigere enn hva slags teknologi som velges. Eksempel på muligheter vist ved tre case. v/ seniorforsker Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse

  Godt design og brukerinvolvering

  • Brukermedvirkning og living lab – muligheter for et vest-norsk kraftsentrum v/ prosjektleder Marit Hagland, Norwegian Smart Care Lab v/ prosjektleder Marit Hagland, Norwegian Smart Care Lab
  • Friskus – samskapingsplattform: ein digital møteplass for aktivitet og frivillighet v/grunder Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus  

  Implementering og endringsledelse

  • Nordhordalandsprosjektet, saman om velferdsteknologi – strategi, helhetsperspektiv og forankring v/ prosjektleder Kari Bjørkheim, Nordhordalandsprosjektet
 • 12:00
  13:00
  Lunsj med besøk i utstillingen
 • 13:00
  14:00
  Parallellsesjoner

  Teknologi til alle

  • Erfaring med velferdsteknologi i boliger for personer med utviklingshemming i Bodø v/ rådgiver Vibeke Tellmann, Bodø kommune
  • Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi (InnArbeid) v/ førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder

  Godt design og brukerinvolvering

  • Presentasjon av prosjekt fra DesignArena Bergen
  • Jakten på det digge/digitale livet v/ prosjektleder Tone Bye, Pensjonistforbundet

  Forskningskonferansen
  I år arrangerer høgskolen for første gang en vitenskapelig konferanse med temaet Teknologi i helse og omsorg, 23.-24. mai. Åpningen av konferansen og noen av bidragene kan du høre på denne parallellsesjonen.

 • 14:00
  14:15
  Kort pause
 • 14:15
  15:30
  • Når helsemonopolet faller v/ Helge T. Blindheim, Direktorat for e-helse
  • Teknologi og eldre - resultater fra brukerundersøkelser i 5 norske kommuner v/ førsteamanuensis Tor- Ivar Karlsen, Universitetet i Agder
  • Helsecampus Årstadvollen – samarbeid på tvers for å løse morgendagens utfordringer v/ professor Nina Langeland, Universitetet i Bergen
 • 15:30
  15:55
  Avsluttende keynote
 • 15:55
  Slutt for dagen – vel hjem