HVL - Høgskulen på Vestlandet

Kombinere jobb og utdanning?

Forskar

HVL-forskarar har kunnskap om mange ulike fagområde. På denne sida finn du eit utval av forskarar som kan uttale seg om aktuelle tema.

Finn tema og forskar i oversikten

Aktuelt