Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Framtida har ein plass til deg!

Det ukrainske flagget

HVL følgjer utviklinga i Ukraina tett og er klare til å yte hjelp og støtte i dei vanskelege tilhøva som står føre. Vi har stor merksemd på å ivareta studentar og tilsette som er råka av krigen, på å hjelpe flyktningar som kjem til landet vårt, og på å vere ein ressurs i lokalsamfunna vi er ein del av.

Krigen i Ukraina og HVL

Kalender

Aktuelt

  • Foto: Terje Rudi

    Rektor Gunnar Yttri har ikkje behov for å slappe av, likar ein nomadisk kvardag, synst stundom det er vanskeleg å takle kritikk og gler seg til Middelhavet og botnen av Ulriken.

  • Foto: Andrew M. S. Buller/Bergen kommune og Dag Roland/Høgskulen i Volda.

    Birgitte Graverholt har fått Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2022. Renate Blindheim-Hansen og Kjersti Halvorsen er tildelt Sparebanken Møre sin forskerpris 2022.

  • Opninga av robotikklabben på campus Førde fann stad like før styremøtet. Fra høgre: senioringeniør Raquel Motzfeldt Tirach, stipendiat Daniel Schäle, styreleiar Arvid Hallén, prosjektleiar Erik Kyrkjebø og dekan Jens Kristian Fosse. - Forskningsinfrastruktur som dette er avgjerande både for forskinga og som arena for samarbeidet vårt med omverda, sa Hallén under opninga. Foto: Silje Marie Hatlestad

    Under møtet 16. juni såg styret på kor langt HVL har komme på den kompliserte og mangfaldige vegen til å bli eit universitet. Men først fekk dei servert gulrotkake av ein robot.