HVL - Høgskulen på Vestlandet

Aktuelt

  • Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Nå skal forskere fra Norge og Canada samarbeide om å se på hvilke pasientoverføringer som kan unngås, og hvordan de som bør gjennomføres kan forbedres.

  • Då Statsråd Lehmkuhl la til land i Cape Town som ein del av One Ocean-ekspedisjonen var fokuset eit stadig veksande problem: at plasten tek overhand.

  • Politiet sin relasjon til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) er problematisk, konkluderer rolleforståingsutvalet som vart leia av HVL-professor Anne-Mette Magnussen.

  • Det seier rektor Gunnar Yttri i Høgskulen på Vestlandet. I dag var han på plass i Oslo då ekspertgruppa for akkreditering av universitet la fram sin rapport. Det særmerkte kravet om å tilby fire doktorgradsutdanningar kan no falle vekk.