Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

På HVL kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

To studenter

Smittesituasjonen i Noreg er uoversiktleg, og vi ber studentar og tilsette som oppheld seg i dei nedstengde områda om ikkje å reise med mindre det er strengt nødvendig. Vi jobbar med løysingar for dei som ikkje kan følje obligatorisk undervisning på campus. Hald deg oppdatert i Canvas.

Smittevernsinformasjon til studentar

Aktuelt