Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • HVL har bestemt å forlenga dei gjeldande tiltaka, og det blir digital undervising førebels ut veke 15 - det vil seie til og med søndag 18. april.

  • Sigurd Daniel Nerhus og Mette Kusk Gillespie under førebuingane til feltarbeidet. Foto: Katrine Sele

    Han har ligge der i kring 5000 år og er den største breen i fastlands-Europa, men kva landskap som finst under han, er det ingen som veit. No skal forskarane bak prosjektet JOSTICE finne ut.

  • HVL-forskar Oscar Tranvåg deltar i eit regjeringsoppnemnd utval som skal gi råd om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. Tranvåg har arbeidd mykje med eldre kvinners livssituasjon og helse, og særleg deira psykososiale helse. Foto: Privat.

    HVL-forskar Oscar Tranvåg er utpeikt til å delta i eit nasjonalt utval som skal gi råd til styresmaktene om korleis ein bør jobbe med kvinnehelse og helse i eit kjønnsperspektiv. Utvalet skal levere sine råd til regjeringa i september 2022.