Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

Fagleg påfyll?

Studium med utvida søknadsfrist

Koronaviruset

Alle campusar er stengde for undervisning og studentaktivitet til og med 17. april. Informasjon om aktivitet på campusane etter dette vil bli gitt når det ligg føre nasjonale avklaringar. Alle konferansar og arrangement ved våre campusar er avlyst ut vårsemesteret.

Om koronatiltak ved HVL

Aktuelt