Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Fagleg påfyll?

Aktuelt

  • Oded Ben-Horin er valt ut til å vere heile Norges si høgare utdanningsstemme i Brussel når Europakommisjonen skal ferdigstille det framtidige Erasmus+programmet.

  • For andre gang på under ei veke blei HVL tildelt pengar frå Forskingsrådet. Til saman fekk HVL i dag 36,2 millionar fordelt på fire forskarprosjekt.

  • Eit prosjekt som kartlegg Jostedalsbreen og endringar i den, er blant prosjekta som har fått støtte frå Forskingsrådet. Her er Jostedalsbreen med Styggevatnet i framgrunnen. Smelting av breen vil ha mange sosiale konsekvenser - mellom anna kan vatnet under breen skifte retning, og renne mot Stryn i staden for mot Jostedalen. Då vil kraftverket i Styggevatnet bli påverka.

    HVL blei tildelt i alt 47 millionar kroner frå Forskingsrådet i dag. Dei skal brukast til forsking på brannutsette grupper, konsekvensane av bresmelting, etterlatne etter narkotikarelatert død og vasskvalitet i oppdrettsanlegg.