Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. I END-prosjektet deltek forskarar frå HVL og erfaringskonsulentar.

Aktuelt

  • Søsken til personer som dør av narkotika prøver å opprettholde balansen i familien og påtar seg ofte mange oppgaver i forkant av dødsfallet. Det er blant funnene i den første artikkelen om etterlatte søsken i END-prosjektet.

Den "spesielle sorgen" til foreldre ved narkotikarelatert død

Kristine Berg Titlestad har nylig disputert med avhandlingen "The “special grief” of parents bereaved by drug-related death”. Reaksjonene til foreldre som har mistet et barn ved narkotikarelatert død, er ofte langt mer langvarige og krevende enn for andre sørgende. Disse foreldrene har større risiko enn etterlatte etter naturlig død for å utvikle komplisert sorg.

Oppstart forskningsirkel

Forskningssirkelen i END-prosjektet hadde oppstartssamling 24. og 25. august. Deltakerne skal få presentert forskningsbasert kunnskap fra END-prosjektet direkte fra forskere, og så arbeide med å omsette denne til bruk i praksisfeltet. Deltakerne skal også prøve ut kunnskapen i sine organisasjoner underveis i denne prosessen.

Les fleire sakar Informasjon til deg som har deltatt i Forskningsprosjektet

 

Kontakt oss:

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Prosjektleder

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Prosjektleder

END-prosjektet er støttet av:

End logoer.jpg

Andre samarbeidspartnarar:

Ivareta, Kirkens Bymisjon, Fransiscushjelpen og Oslo kommune.