9 millionar til auka mobilitet på HVL

HVL får 9 millionar kroner frå HK-dir for å utvikle og prøve ut tiltak for å auke andelen studentar som tar studie- og praksisopphald i utlandet.

Våren 2023 lyste Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse ut prosjektmidlar til mobilitetsarbeid. Prosjektmidlane skal stimulere til mobilitetsarbeid og internasjonalisering ved treårige profesjonsutdanningar og femårige grunnskulelærarutdanningar (GLU) og lærarutdanningar i praktiske og estetiske fag (LUPE).

HVL hentar største del av kaka 

Av totalt 25 søknader blei 13 av dei innvilga. HK-dir har til saman tildelt over 38 millionar kroner i tilskot til program for å auke mobilitetsarbeid. Høgskulen på Vestlandet har fått godkjent tre av fire søknadar og får til saman nærare 9 millionar kroner til sine mobilitetsprosjekt for utdanningane i sjukepleiar, grunnskulelærar og LUPE. I tillegg er søknad for barnehagelærar vurdert til førsteplass på venteliste.   

Prosjektleiarane for dei tre mobilitetsprosjekta er Lene Strøm for sjukepleiar, Olav Christian Ruus for GLU og Torbjørn Lundhaug for LUPE. 

Dei tre søknadene til HVL har fått særs god rangering, og ligg i øvste sjiktet når det gjeld den totale poengscoren i vurderinga. Her kan du sjå komplett rangering av søknadane.  

Sterk styring gjer utveksling meir komplisert 

Sjukepleiarutdanninga, grunnskulelærarutdanninga, og lærarutdanninga i praktiske og estetiske fag (LUPE) er studieprogram som er styrt av stramme rammeplanar. Undervisninga er gitt ved fleire campus og ofte i litt ulike variantar. I dei omfattande studieprogramma kan det vere ekstra utfordrande å få på plass gode tilbod for utveksling. 

– Det er derfor svært gledelig for sjukepleiar- og lærarutdanninga at vi har fått ressursar til å skape enda betre mobilitetsvindu for utveksling, vidareutvikle engelske emne for innveksling og etablere gode system for internasjonalisering, seier seniorrådgivar i AFII Maren Stallemo.

HVL fekk støtte til arbeid med internasjonalisering også for to år sidan, Ut i Verda! Dei nye prosjekta skal jobbe i tett tilknytning med kvarandre, og med eksisterande prosjekt.