Kom i gang med EndNote desktop

Når du har lastet ned og installert EndNote desktop, kan du legge inn referanser i EndNote-biblioteket.

På denne siden finner du en kort oversikt over de viktigste funksjonene. For mer detaljert informasjon kan du se på følgende ressurser:

Lag et nytt bibliotek

 1. Åpne EndNote 
 2. Klikk på FileNew
 3. Gi biblioteket et navn og klikk Lagre/Save. NB! Lagre biblioteket direkte på lokal disk, og ikke i Dropbox, OneDrive eller lignende nettverksløsninger. Vær oppmerksom på at dette også gjelder HVLs datamaskiner – her kan det være bedre å lagre biblioteket under C:\Arbeid.
 4. Ditt nye bibliotek åpnes nå i EndNote

For å åpne et eksisterende bibliotek, gå til FileOpen Library… og finn frem biblioteket du vil jobbe videre med. De sist brukte bibliotekene vil ligge under Open Recent

Legg inn referanser manuelt

 1. Gå til ReferencesNew Reference (Ctrl+N eller cmd+N)
 2. Velg passende Reference Type og fyll ut de nødvendige feltene
 3. Lagre referansen ved å gå til FileSave (Ctrl+S eller cmd+S)
 4. Lukk referansen. Den skal nå ligge under All References

For å finne passende Reference Type for kilden du bruker og for å sjekke hvilke felt som må fylles ut, kan du se på eksempelsamlingene for forskjellige referansestiler.

Eksporter referanser fra søkedatabaser til EndNote

Marker referansene du vil ha, og klikk på en knapp eller lenke med navnet cite, send to, download eller export. Last ned referansene i EndNote- eller RIS-format, og åpne dem i EndNote. Se ellers eksempelsamlingen for  eksport av referanser fra søkedatabaser til EndNote Desktop.

Sett inn referanser i Word

  1. Sett markøren der du ønsker referansen
  2. Klikk på Insert Citation-symbolet

 1. Søk etter den aktuelle referansen
 2. Klikk Insert

Dette legger til både teksthenvisninger og referanser i litteraturlisten på slutten av dokumentet.

Alternativ kan du markere referansen i EndNote, og klikke Insert Selected Citation(s) i menyen du finner ved å klikke pilen på Insert Citation-ikonet.

Endre referansestil

Du kan velge en annen referansestil fra nedtrekksmenyen under Style.

images5crs.png

Velg Select Another Style… hvis stilen du ønsker ikke er i listen.

Du kan tilpasse font, skriftstørrelse, innrykk, linjeavstand og avstand mellom referansene i litteraturlisten under BlibliographyLayout (Windows) eller under Bibliography Configure Bibliography… Layout (Mac).

Laste ned referansestiler

Tusenvis av stiler kan lastes ned fra EndNotes nettsider, og andre finnes hos utdanningsinstitusjoner og tidsskrifter. Dobbelklikk på stilen for å åpne den i EndNote. For å gjøre den tilgjengelig for bruk, lagrer du den: FileSave As..., velg et navn for stilen og klikk Save.

Redigere henvisning

For å legge til sidetall i referansehenvisningen eller skjule forfatternavn eller årstall, bruker du Edit & Manage Citation(s). (Om du redigerer en EndNote-henvisning direkte i teksten, vil endringene tilbakestilles når EndNote oppdaterer feltene.)

  • Klikk på Edit & Manage Citation(s)

imagedsm0m.png

  • Velg henvisningen du vil redigere

 • Du kan skrive sidetall i Pages-feltet.
  I noen referansestiler kommer Pages ikke fram i henvisningen.
  Her kan du bruke Suffix-feltet for sidetallet og skrive «, s.» i tillegg til tallet. Alle tegn, også mellomrom og skilletegn, må være med.
 • Under Formatting kan du velge hvilken form henvisningen skal ha.
  Det er mulig å skjule forfatteren eller årstallet i henvisningen når du nevner det i teksten.
 • Ved siden av hver referansehenvisning er det en nedtrekksmeny (Edit reference i Windows, tannhjulsymbol på Mac). Her kan du klikke deg inn og legge til en referanse til samme henvisning (Insert Citation) eller slette henvisningen (Remove Citation).
 • Klikk OK når du er ferdig å redigere. NB! Du kan redigere flere henvisninger om gangen.

Referansehenvisningen har nå følgende form (i APA 6th-stil):
(Myhre, Marshburn & Toverud, 1989, s. 48)

Oppdatering av referanser

Når du redigerer en referanse i EndNote-biblioteket, må du oppdatere referansene i Word-dokumentet for å se endringene. Dette gjør du ved å klikke på Update Citations and Bibliography. Denne funksjonen finner du under stilvalget (Windows) eller under Bibliography i EndNote verktøylinjen (Mac).

imagemktj5.png

Noen Word-versjoner for Mac, som har en frakoblet EndNote-verktøylinje, mangler denne knappen. Her kan du alternativ gå til Configure Bibliography og klikke på OK der for å oppdatere referansene.

Avformatering av referanser

Skal du flytte tekstavsnitt som inneholder mange EndNote-referanser til et annet sted i teksten, eller slå sammen to tekstdokumenter, bør du avformatere EndNote-referansene før du klipper og limer. Da vil Word arbeide raskere. I sjeldne tilfeller kan kopiering av formaterte EndNote-referanser medføre feil.

Du avformaterer referansene ved å klikke på Convert Citations and Bibliography
Convert to Unformatted Citations
Denne funksjonen finner du under stilvalget (Windows) eller under Tools i verktøylinjen (Mac).

Som resultat kommer EndNote-kodene fram og litteraturlisten forsvinner.
Klikk Update Citations and Bibliography for å få referansene tilbake til formatert form.

imageaqx9v.png

Konverter referansene til tekst

Det kan være ønskelig å bryte koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote, for å gjøre en siste finpuss på referansene. Dette burde være det siste man gjør før eventuell lagring som PDF, eller før en sender dokumentet fra seg.

Klikk Convert Citations and BibliographyConvert to Plain Text. Denne funksjonen finner du under Tools i EndNote verktøylinjen (Mac). Dette oppretter et nytt dokument, der EndNote-referansene er gjort om til ren tekst.
NB: Ta vare på det opprinnelige dokumentet, der EndNote-kodene er intakt.

imageeg6op.png

Organiser Endnote-biblioteket

Du kan ordne referansene i EndNote-biblioteket i grupper.

 • Custom groups:

Gå til GroupsCreate group for å opprette en gruppe. Denne legger seg under My Groups i sidepanelet. For å legge til en referanse, drar du den fra All References til gruppen.

 • Smart groups:

Smart groups grupperer referansene automatisk etter gitte kriterier. For å lage en ny smartgruppe, gå til GroupsCreate Smart Group. Det åpnes et nytt vindu der du kan angi navn og kriterier for referansene i gruppen. Du kan f.eks. bruke ord fra tittel, abstract eller nøkkelord. Klikk Create for å opprette smartgruppen.

blobid0.png

 

Finn og slett dubletter

For å unngå støy fra identiske referanser, kan du sjekke biblioteket ditt for dubletter. Gå til Library Find Duplicates. Finnes det dubletter i biblioteket ditt, åpnes et vindu der du kan sammenligne dem. Velg referansen du vil beholde ved å klikke på Keep This Record.

Legg til fulltekst

Du kan lagre hele artikler sammen med referansene. Legg ved en PDF ved å dobbelklikke på den aktuelle referansen i EndNote og klikke «Attach file» i Summary-feltet. Dokumentet blir tilgjengelig samme sted.

imagevosd.png

EndNote kan også søke etter fulltekst på nettet. Marker referansene som du vil søke etter, høyreklikk, og velg Find Full Text.

For at EndNote skal kunne finne dokumenter i abonnementstidsskrift, kan du også legge inn følgende endringer i fanen Find Full Text i innstillingene (Edit --> Preferences): I feltet OpenURL Path legger du lenken 

https://bibsys-xc.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/47BIBSYS_HIB/openurl? 

og i Authenticate with legger du

https://galanga.hvl.no/login? 

Det bør også være krysset av for alle de ulike tjenestene (Web of Science, DOI, PubMed og OpenURL).

Ta kopi av biblioteket

Du kan lagre en kopi av biblioteket i en komprimert fil ved å gå til FileCompressed Library. I vinduet som åpnes velger du hva som skal være med i kopien. Klikk på Next/OK for å lagre. Filen kan du ta vare på som backup eller dele med andre. Vær oppmerksom på at dette er bare en kopi av ditt nåværende bibliotek, så referanser du legger til senere kommer ikke med.
For å dele biblioteket med andre, se Del biblioteket under.

Del biblioteket

For å dele biblioteket for samarbeid med andre, må du synkronisere EndNote desktop med EndNote Online. Du oppretter kontoen første gang du klikker Sync-symbolet i EndNote.
Del biblioteket ved å klikke på Share Library-symbolet i EndNote, og legg til e-postadresser i feltet Invite More People. Det blir sendt en e-post til disse adresse med invitasjon til bibliotekstilgang. Den inviterte må klikke på Accept i denne e-posten og logge seg på EndNote Online for å få tilgang. Biblioteket blir deretter tilgjengelig under File Open Shared Library.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?