Bli kjent med menneska ved Studier av danning og didaktiske praksisar

Få oversikt over menneska på forskarutdanninga gjennom presentasjonen av disputasar og stipendiatlista. Du kan og bli betre kjent med nokon av stipendiatane gjennom stipendiatintervjua.