Forskningsområde 2: Å være og bli øko-borgere

Vi ser barn som borgere, på sin måte, og på samme tid skal de bli borgere, som voksne. Barnehager er ikke bare steder der barn utvikles til fremtidige borgere. De er steder hvor barn er, som barn. 

Holistisk tilnærming

Barn opplever, handler og rekonstruerer sine formelle rettigheter som barne-borgere. Selv om det er lite vanlig å se på barn som borgere er det enda mindre vanlig å tenke på dem i sammenheng med øko-borgere. Øko-borgerskap inkluderer sosiale, kulturelle, politiske, økologiske og økonomiske dimensjoner av bærekraft, og anerkjenner både mennesker og andre arter, generasjons- og urfolksaspekter og kritisk ressursbruk. Denne holistiske oppfatningen brukes av forskere som Marsden, Hägglund, Pramling Samuelsson, Davis, Grindheim og Heggen, samt av UNESCO. 

Å være og bli øko-borger er et tverrfaglig samarbeid mellom naturfag, litteratur og pedagogikk. Forskere i gruppen er med i det internasjonale forskningsnettverket Transnational Dialogues in Research in Early Childhood Education for Sustainability (TND). Prosjektet vil utforske, få kunnskap om og utvikle praksis i norsk barnehagelærerutdanning, der vi vil utforske barna både som værende og blivende øko-borgere. 

Tre dimensjoner av utdanningskulturer

Basert på sosiokulturelle læringsteorier, vil vi bruke Gert Biestas teori om tre dimensjoner av utdanningskulturer, kvalifikasjon, sosialisering og subjektivering og andre teorier om transformativ bærekraftig pedagogikk. Vi vil undersøke hvordan barn opplever, handler og rekonstruerer sine formelle rettigheter som barneborgere, og hvordan de lever og handler som øko-borgere.

Ifølge Biesta legger kvalifikasjon og sosialisering vekt på at barnet blir en god øko-borger, og subjektivering understreker barns verdifulle bidrag som barn. Barnas bidrag er avgjørende for å forstå og forbedre didaktisk demokratisk praksis.

Prosjekt i tre faser 

Prosjektet inneholder tre faser: I utgangspunktet vil vi få en oversikt over feltet barn som øko-borgere. Et intervensjons-studie i utvalgte barnehager vil utforske barn som økoborgere i sammenheng med gjennomføring av pedagogiske aktiviteter knyttet til matproduksjon. Barns økoborgerskap studeres fra flere ulike perspektiver; barns nysgjerrighet, dyrking og høsting, sosial og naturfaglig læring, litteratur, lek, post-humanistiske perspektiver og utvikling av bærekraftige verdier. Kunnskap og erfaringer fra disse studiene vil bli brukt til å utforske barn som øko-borgere i forhold til tverrfaglige konsepter som agentskap, tverrfaglighet, lærer-rollen og inter-generasjonelle perspektiv.

bilde av Barbara Maria Sageidet

Barbara Maria Sageidet

Professor, UiS

Medlemmer

Stipendiater

Masterstudent

Publikasjoner

Crisostomo, Anita T.; Reinertsen, Anne B. 2021. "Becoming Child and Sustainability—The Kindergarten Teacher as Agency Mobiliser for Sustainability Through Keeping the Concept of the Child in Play" Sustainability 13, no. 10: 5588. https://doi.org/10.3390/su13105588

Goga, N.; Pujol-Valls, M. Ecocritical Engagement with Picturebook through Literature Conversations about Beatrice Alemagne’s On a Magical Do-Nothing Day. Sustainability 2020, 12, 7653.

Bergan, V. (2019). Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft? I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 99-114). Oslo: Universitetsforlaget. 

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. W. (2019b). Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 21-35). Oslo: Universitetsforlaget. 

Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem (2019).Nytter det å lære å sortere søppel? I: Bærekraft i praksis i barnehagen, s. 167-184. Universitetsforlaget, ISBN 9788215028514.  

Grindheim, L. T., Bakken, Y., Gislefoss, T., Hauge, K. H., & Heggen, M. P. (2019). Lekende endrinsgagenter i bærekraftige barnehager. In L. T. Grindheim & G. Aaserud (Eds.), Barnehagelæreren - en verdibygger (pp. 89-106). Bergen: Fagbokforlaget. 

Grindheim, L. T.; Bakken, Y.; Hauge, K. H.; Heggen, M. P. (2019). Early Childhood Education For Sustainability Through Contradicting and Overlapping Dimensions. In A. Hua, L. Miny & I. S. Pramling (eds). Building a Sustainable Future for Our Young Children in China and Nordic Countries. ECNU Review of Education 2 (4), 374-395. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2096531119893479  

Hauge, K. H. and M. P. Heggen (2019). "Tverrfaglighet i norsk barnehagelærerutdanning – et forslag til begrepsavklaring." Nordic Studies in Education. 

Heggen, P.M., Sageidet, B.M, Goga, N., Grindheim, L.T., Bergan, V., Utsi, T.A., Wallem Krempig, I., Lyngård, A.M. (2019). Children as eco-citizens? Special Issue. B.M. Sageidet, A. Turmo & C.J.A. Rundgren (Eds.), Sustainability and science education in early childhood. NorDiNa, 15(4), 387-402. https://journals.uio.no/nordina/article/view/6186/6824 

Sageidet, B.M. & Heggen, M.P. (2021). Global Citizenship and the Sustainable Development Goals. In: Walter Leal Filho, Pinar Gökçin Özuyar, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Ulisses Azeiteiro and Tony Wall (Eds.), Reduced Inequalities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0_45-1

Sageidet, B.M., Heggen, M.P., Ugelstad, I., Grøsvik, G. & Eikeland, S. (2020). Physical Education and Natural Sciences in Norwegian Early Childhood Teacher Education: Mutually Supporting EfS? Chapter 10 in S. Elliott, E. Ärlemalm-Hagsér & J. Davis (Eds), Researching early childhood education for sustainability: Challenging assumptions and orthodoxiesRoutledge, pp. 125-137, https://www.routledge.com/Researching-Early-Childhood-Education-for-Sustainability-Challenging-Assumptions/Elliott-Arlemalm-Hagser-Davis/p/book/9781138332263 

Sageidet, Barbara Maria (2019).  ‘World Environmental Education Congresses’ og naturfagenes rolle innen utdanning for bærekraftig utvikling.Nordic Studies in Science Education 2019 (1504-4556) Vol. 15 (4), s. 342-357. https://journals.uio.no/nordina/article/view/6187/6821 

Sageidet, Barbara Maria; Christensen, Mia; & Davis, Julie (2019). M. Children’s Understandings of Environmental and Sustainability-related Issues in Kindergartens in Rogaland, Norway, and Queensland, Australia. International Journal of Environmental and Science Education 2019 (1306-3065) Vol. 14 (4), s. 191-205. http://www.ijese.net/makale/2115.html 

Sageidet, B.M. (2019). Pedagogiske metoder for å lære barn om sammenhenger for bærekraftig utvikling. Chapter 3. In Veronica Bergan and Kristin W. Bjørndal (Eds.): Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 53-66.   

Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem (2019).Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. I: Bærekraft i praksis i barnehagens. 115-136, Universitetsforlaget, ISBN 9788215028514.  

Konferanser

Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, Anne Myklebust; Utsi, Tove Aagnes.  
Being and becoming ecocitizens. Forskerforum BARNkunne, online meeting; 2020-03-20 - 2020-03-20 

Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem.  
Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn? FEFO konferanse NANNE/STYRK; 2020-02-04 - 2020-02-05 

Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem.  
Vill mat og bærekraft i barnehagen. Forskningsdagene UiT, campus Alta; 2019-09-23 - 2019-09-23 

Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem.  
Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse; 2019-01-04 - 2019-02-05  

Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Utsi, Tove Aagnes; Lynngård, Anne Myklebust; Grindheim, Liv Torunn; Goga, Nina; Krempig, Inger Wallem.  
Children as eco-citizens?. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23. 

Bergan, Veronica; Bartnæs, Pernille Elisabeth. 
Exploring the kindergarten teacher’s role in garden activities for sustainability – A case study from an Arctic kindergarten. EECERA 29th Conference; 2019-08-20 - 2019-08-23 
UiT 

Bergan, Veronica. 
Bærekraft i praksis i barnehagen. Barnehagekonferansen; 2019-06-06 - 2019-06-06 
UiT 

Bergan, Veronica. 
Spør meg om utdanning for bærekraftig utvikling. Miniforedrag! Læring og miljø; 2019-09-18 - 2019-09-18 
UiT 

Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. 
Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019; 2019-10-07 - 2019-10-07 
UiT