Kairos – kunstnerisk utviklingsarbeid

Hovedmålet med forskningen er å sette lys på kunstnerisk utviklingsarbeid.

Noen delprosjekter  har som mål å utvikle  tettere bånd mellom det kunstneriske og det pedagogiske. Andre arbeider med tradisjonell akademisk forsking, og noen er rent kunstneriske. 

Det er viktig for forskergruppen å belyse forbindelse mellom læring, undervisning, tverrfaglig samarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid.

De ulike delprosjektene søker å utforske hvordan kunst kan opparbeide kreativitet, gjennom å utvikle systematiske metoder for arbeid med kunst; med og uten barn og unge involvert.

Våre forskningsprosjekter

Forskergruppeleder