BIN-Norden 2023 konferanse

"Barne-kulturer; landskap for lek, kunst og utforskning" Bergen 10. og 11.05.2023

Nordisk barndom er ofte referert til som et ideal når det gjelder barnas anledning til å skape sin egen lek og sine sosiale relasjoner. Kompleksiteten i vår samtid med sine grenser for hva som konstituerer barn og barndom, gjør at det likevel er behov for å forstå ulike landskap for barn og barnekulturer.  Slike landskap med etablerte grensen og dikotomier mellom barns aktørskap og barndom som sosial konstruksjon, barn som nåværende og fremtidige aktører, lek og læring, fritid og utdanning, beskyttelse og frihet; trenger å utfordres.

Konferansen Barnekulturer; landskap for lek, kunst og utforskning inviterer derfor utdannere, praktikere, forskere, artister, studenter og politikere til debatt og dialog om hvordan vi kan møte slike utfordringer når vi tilrettelegger for barns fritid, utdanning eller underholdning.

Konferansen Barnekulturer; landskap for lek, kunst og utforskning har som mål å styrke samarbeidet mellom forskning og praksis, mellom ulike disipliner, og kulturer skapt av barn og for barn (kunst, underholdning, lekeplasser, utdanning og design). Kulturer skapt av barn og for barn er ikke bare skapt av de involverte aktørene, men er situerte i økologiske, sosiale, politiske, økonomiske, ideologiske og materielle landskap.

Vi ønsker derfor bidrag om lek, kunst og utforskning situerte i mange, ulike kontekster.

Påmelding for konferansen åpner senere.

Påmeldingen er nå stengt

Viktige datoer

25.01.23 frist for å levere abstract

Lenke til levering: https://app.oxfordabstracts.com/stages/4853/submitter 

15.03.23 frist for påmelding (både konferanse og konferansemiddag)

Praktisk informasjon

Konferanseavgiften er på  1500 NOK, dette inkluderer lunsj, pausemat og kaffe begge dager.

Konferansemiddagen koster 1000 NOK og blir avholdt på Bryggen Tracteursted

Hotell:

Vi har avtale med Scandic Ørnen som holder av en romblokk til deltakere ved konferansen. Prisen på hotellrom er NOK 1890 per natt. Book hotellrom og betal selv via lenke her. Bruk kode BHVL100523 på nettsiden.

Rommene må bookes innen 10.03.2023, etter denne datoen slippes ubookede rom.

Du kan også booke selv via andre sider som hotels.com eller airbnb. 

Bergen er lett tilgjengelig fra hele verden med fly, båt, tog, buss eller egen bil. Se Visit Bergens nettsider for praktisk informasjon om hvordan du kan komme deg til Bergen.

 

Abstraktbok

Last ned Abstrakt boken her

Retningslinjer for innlevering av "Abstrakt"

 • Beskrivende overskrift
 • Bakgrunn, mål, metode, resultater for studier (dersom empirisk), og implikasjoner for praksis (dersom relevant)
 • Inntil 250 ord
 • Oppgi ett til to nøkkeltema som arbeidet passer inn i (bruk listen over undertema) 
 • Legg inn 4-5 nøkkelord
 • Legg ved fullt navn, e-post og tilknytning for alle forfattere
 • Kontaktperson og e-post adresse
 • Merk abstraktet med hvilken type presentasjon du ønsker
  Paper
  Poster
  Self-organised symposium

Program

Last ned BIN Norden 2023 Programmet her

Parallelle sesjoner

Onsdag 10.05.23 

10.00-11.00 Registrering og kaffe
11.00-11.30 Åpning av konferansen
11.30-12.00 Keynote 1
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Parallell sesjon 1
14.00-14.15 Pause
14.15-15.15 Parallell sesjon 2
15.15-15.30 Pause
15.30-16.30 Parallell sesjon 3
19.30 Konferansemiddag på Bryggen Tracteursted for påmeldte

 

Torsdag 11.05.23

08.15-08.30 Morgenkaffe og prat
08.30-08.45 Kulturelt innslag
08.45-08.50 God morgen og velkommen ved Czarecah Tuppil Oropilla 
08.50-09.20 Keynote Ditte Alexandra Winther-Lindqvist 
09.20-09.30 Presentasjon av NORBARN
09.30-09.45 Coffee and transition parallel sessions
09.45-10.45 Parallell sesjoner 4
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Parallell sesjoner 5
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45

Panel  

Chair Maria Grindheim, participants Helle Marie Skovbjerg, Elin Eriksen Ødegaard, Maria Øksnes, Janne Robbestad, Charlotte Blanche Myrvold  

13.45-13.55 Hanne Kusk introduserer "the Nordic research network" BLÆK (Børn, Leg, Æstetik, Kunst) 
13.55-14.00 Avslutning av konferansen

Parallelle sesjoner

Last ned full oversikt over de parallelle sesjonene

 • Pedagogikk og design for lek og utforskning
 • Barnekulturer i den instititusjonaliserte barndommen
 • Barndom og barnekulturer i vår nordiske samtid
 • Materiale som medaktører for barns utforskning og lek
 • Økonomisering av, og læringsfokus på, barndom
 • Barns rett til uformell lek
 • Upedagogiske utforskning og lek/mulighet til å utfordre sosiale normer
 • Barnehagelærere, skolelærere og kulturarbeidere (representanter fra praksisfeltet) som medforskere; symposium for de som arbeider i praksisfeltet
 • Poster-presentasjoner for masterstudenter og andre interesserte. Promotering av forskerskole for barnehageforskning
 • Lek og utforskning i skolen
 • Digital utforskning
 • Utforskning og lek utendørs
 • Lek, utforskning og bærekraft; barnehagene presenterer sine fou-prosjekt
 • Barns kroppslige utforskning: verkstad for de som arbeider i praksisfeltet

Open call: Child Cultures: Landscapes for play, art, and explorations

BUKS Journal of Child and Youth Cultures, vol. XX/2024

 

Children are actors and constructors of cultures in their social participation and play. Nordic childhood is often referred to as an ideal one in this regard. However, recognizing the complexities of our world today, there is a need for reconceptualising children and child culture across boundaries and landscapes. In these landscapes, established boundaries and dichotomized oppositions between children’s agency and childhoods as social constructions, children as being and becoming, play and learning, leisure and education, protection, and freedom, need to be challenged. At the BIN-Norden Conference in May 2023 it will be explored through discussions how to understand and approach such challenges when facilitating children’s free time, education and entertainment.

In this issue of BUKS – Journal of Child and Youth Cultures, we invite researchers, artists, and practitioners to continue the discussions initiated at the conference. The journal has always been a vibrant meeting place for the actual discussions on children’s cultures, art and explorations and will continue to do so. In this issue, we want to do this through describing and analysing examples and formulating explorative and as well as critical perspectives on the possibilities and challenges when approaching and supporting child cultures in society and education.

Your contribution can be peer-reviewed or not depending on your choosing. It can contain images, links and drawings as an important part of the text. The text can be delivered in English, Danish, Swedish or Norwegian. The written text is max. 5000 words plus references and a biography of no more than 200 words.

Important deadlines

 • Send an abstract of max. 600 words on the 1st of June 2023 to the mail below and note if you want it peer-reviewed and if you intend to use images, etc.:
 • Acceptance or rejection 30th of June 2023
 • Deadline for manuscript submission 30th of November 2023
 • You send your finish text 28th of October 2023
 • Deadline for peer-review 28th of February 2024
 • Deadline for the author’s revision of the article 2nd of June 2024
 • Deadline for editorial remarks and minor changes 1st of August 2024
 • Expected release 15th of August 2024
 • Webinar together with BIN-Norden with keynotes 15th of August 2024

 

Keynotes

BIN-Norden

BIN-Norden (Barnekulturforskere i de nordiske landene) er et nordisk, flerfaglig forskningsnettverk som skal støtte nordisk barnekulturforskning. Nettverket fokuserer på humanistiske og estetiske tilnærminger til barnekultur, men er også åpent for forskere med andre tilnærminger. BIN-Norden har over 200 medlemmer. De fleste er aktive forskere, men nettverket omfatter også mellommenn, kunstnere og personer som primært jobber med kulturforvaltning.

BIN-Norden ble etablert i forbindelse med et nordisk symposium «Barnefolklore i forvandling» på Aaland i 1988. En arbeidsgruppe bestående av Christer Dominder fra Sverige, Flemming Mouritsen fra Danmark, Åse Enerstvedt og Ivar Selmer-Olsen fra Norge ble etablert.

I utgangspunktet var de opptatt av barnefolklore og barns egen kultur. På midten av 90-tallet var det også fokus på kultur for og med barn. Samtidig ble nettverket mer formalisert med en styringsgruppe og tilskudd fra Nordisk Ministerråd.

BIN-Norden ledes av en nordisk styringskomité med representanter fra alle de nordiske landene, og formannskaps- og sekretariatsfunksjonene er i endring.

Fra 1988 har BIN-Norden hatt følgende ledelse:

 • Christer Dominder; Sverige 1988–1996
 • Ivar Selmar-Olsen; Norge 1997 – 2003
 • Beth Juncker; Danmark 2003–2013
 • Jorunn Spord Borgen, leder og Elin Eriksen Ødegaard med-leder, Norge 2013 – 2017
 • Helle Marie Skovbjerg og Niels-Peder Osmundsen Hjøllund 2018-

BARNkunne

BARNkunne er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet, finansiert av Norges Forskningsråd. Målet vårt er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider.

Les mer om BARNkunne her

imageweetj.png

 

Følg arrangementet på Facebook og trykk "skal"

 

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål

bilde av Aihua Hu

Aihua Hu

Førsteamanuensis

 

BINConferenceVisuals-Footer-NO.png