Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS

Årsstudium

Dette er en utdanning for deg som er utdannet sykepleier fra land utenfor EU/EØS, og ønsker å bli autorisert sykepleier i Norge. 

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Du må ha Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. 

  • Vedtak fra Helsedirektoratet datert etter 1. juni 2015, som sier at kompletterende utdanning må tas for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning på vei mot autorisasjon som sykepleier i Norge.

  • Oppfylle krav til norsk (B2) og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning.

  • Dokumentere ansettelse i kommune eller i helseforetak. 

  Tilleggskrav

  Søkere som tas opp til studiet, må fremlegge politiattest. Her finner du informasjon om politiattest.


  Om å søke opptak til HVL

  Hva er en kompletterende utdanning?

  Studiet er et oppdrag i samarbeid med kommunene og helseforetak om kvalifisering av sykepleiere i Norge. Du må ha vedtak fra Helsedirektoratet som sier at kompletterende utdanning må gjennomføres for å få jevngod utdanning og oppnå autorisasjon som sykepleier i Norge. Arbeidsgiveren din må inngå en bindende avtale med HVL, der de forplikter seg til å legge forholdene til rette for deg som student.

  Studiet er på totalt 60 studiepoeng, og gjennomføres på deltid over to år, fire semester. Studiet er samlingsbasert med ukesamlinger i Bergen, og med studiegrupper så lokalt som mulig.

  Innhold i studiet

  Du får et skreddersydd opplegg basert på avslaget fra Helsedirektoratet og dokumentasjon fra utdanning i hjemlandet. Ofte vil det være behov for både teori og praksis i kommunehelsetjenesten, psykisk helse, og vitenskapsteori. Praksis vil i stor grad kunne gjennomføres i hjemkommunen.

  Emneplanen er satt sammen av emner vi har vurdert som nødvendige for deg utdannet utenfor EØS/EU, for at din utdanning skal være likestilt med norsk utdanning.

  Praksis

  Praksis vil skje lokalt, så lenge det lar seg gjøre.

  Her finner du informasjon om praksis.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Emneplan

  1. semester:
  BSDAUT100 Sykepleie i Norge, etikk, vitenskapsfilosofi, forskning og kunnskapsbasertpraksis inkl prosjektplan -10 studiepoeng
  BSDAUT110 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning, sosiologi og sosialantropologi - 5 studiepoeng

  2. semester:
  BSDAUT120 Geriatri og geriatrisk sykepleie i kommunehelsetjenesten - 5 studiepoeng
  BSDAUT200 Praksisstudier i hjemmesykepleien - 10 studiepoeng

  3. semester:
  BSDAUT210 Sykepleierens funksjon og oppgaver i psykisk helsearbeid inkludert psykiatri - 5 studiepoeng
  BSDAUT220 Praksisstudier i psykiatrisk institusjon eller hjemmebasert psykiatritjeneste - 10 studiepoeng

  4. semester:
  BSDAUT230 Bacheloroppgave - 15 studiepoeng