Medielab

Medielab er høgskolens kompetanseenhet for utvikling og bruk av digitale medier og ny teknologi i undervisning, forskning og formidling. Vi jobber i spennet mellom rådgivning, produksjon, formidling og innovasjon knyttet til ulike teknologier og medier, og er opptatt av å skape brukervennlige og universelt utformede løsninger. Medielab bygger og drifter Læringslab på alle campus. Vi er også forvalter av høgskolens visuelle profil.