One Ocean - Havportrett

Havportrett er et barnehagebasert kunst- og forskningsprosjekt for fireåringer tilsluttet One Ocean Expedition. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Kunstpilotene og gir et kunstnerisk og pedagogisk blikk på havet.

Prosjektleder og medforsker

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

bilde av Åsta Birkeland

Åsta Birkeland

Leder av forskningsområde 6

Mens seilskuten Statsraad Lehmkuhl er på sin jordomseiling, starter det utforskende prosjektet. I One Ocean - Havportrett deltar både barnehagebarn, barnehageansatte, kunstnere og forskere i Bergen og Shanghai.

Målet med prosjektet er å bidra til en bærekraftig fremtid ved at deltakerne møter hverandre i et felles poetisk og konseptuelt verk om havet og biotopene som omslutter det. 

Gjennom prosjektet skal deltakerne lære av hverandre gjennom utforskende prosesser, multimodal kommunikasjon og utdanning. Vi vil dele våre erfaringer og kunnskaper lokalt og globalt.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

Hva finnes over, på og under havflaten?

Gjennom prosjektet vil deltakerne sanse, oppleve, forestille seg og få ny kunnskap om hva som finnes over, på og under havflaten. I prosjektet går vi inn i barns kroppslige erfaringer, fantasi og kultur, samt naturvitenskaplige og filosofiske kunnskapsformer. 

tare.jpg

Kunstneriske prosesser

Barna erfarer, sanser og utrykker. Gjennom prosjektet skal vi skal se, høre og føle havet og værlandskapet. Vi skal lage papir der små plantedeler og fragmenter av historier forsegles i papirmassen. Papiret skal være den flaten hvert enkelt barn skal tegne ned sine forestillinger på. Før vi tegner havportrettet utforsker vi ulike kunstneriske prosesser gjennom fortellinger om havet. Kan vi høre havet inni oss? Hvorfor er tårene våre salte – kommer de fra havet?

Deltakende prosesser

De deltakende prosessene innebærer at vi er lydhøre for hverandre i prosjektet, vi responderer og følger opp og bygger videre på barns initiativ og uttrykk. Vi fører utforskende dialoger, vi skaper samtalefortellinger, sirkler inn undringer, verdsetter ideer. Vi lar barna skape egne prosjekter om havet og biotopen som omslutter det og støtter utviklingen av disse, der det passer.  Det innebærer at barna, ansatte i barnehagen, forskerne og kunstnerne er alle medutforskere i prosjektet.

Pedagogiske prosesser

Prosjektet er utformet i tråd med politikkutforming på barnehagens felt (rammeplaner i Norge og i Kina). Utforskning som en arbeidsform i barnehagen er aktuell i begge land. I prosjektet følger vi  kulturpedagogiske perspektiver, der havet kan ses som et bilde på det som bringer oss sammen og skiller oss ad. 

Barnehager i Norge og i Kina vil utveksle deler av prosjektet mellom seg. Vi vil skape rom for at prosjektet kan videreføres med vekt på alle barnehagens fagområder. Aktivitetene er laget med mål om å gi opplevelser, utvide barns forestillinger, sanseerfaringer, ordforråd, forestillinger, forståelse, naturvitenskapelige kunnskap og kulturell og ‘glokal’ forståelse.

De pedagogiske prosessene er dialogiske, noe som innebærer at læreren leder utforskende samtaler, barns undring og nysgjerrighet. Utfallet av samtalene er åpne innenfor rammen av temaet. Barnehagelærere kan, med utgangspunkt i disse samtalene respondere på det barna bringer frem, både ved å sørge for at barn får anledning til å forfølge sine ideer og utvikle prosjekter på egen kjøl og ved å kunne bygges ut til å bli barnehagens felles prosjekt. 

 

Forskning

Prosjektet er forankret i et relasjonelt kunnskapssyn og gjør bruk av pedagogisk antropologi og undersøkende narrativ metodologi. Prosjektet er videre forankret i teoretiske arbeider om samarbeidende utforskning (‘collaborate exploration’). Det betyr at forskerne arbeider i barnehagens felt ved å delta på ekskursjoner og samarbeide med ansatte i barnehager. Prosjektet tematiserer og teoretiserer undervisningsbegrepet utforskning (exploration).

Forskningsdelen beskriver og dokumenterer faglig didaktisk arbeid i barnehagen ved å introdusere barn for sjøkart, kompass, havkloden, den blå planeten, havbiotoper, værlandskap (vind, nedbør, sol, måne, skyer, temperatur og andre værfenomener) og ikke minst håndverket å fremstille papir fra små plantedeler funnet i fjæra, og å male med saltvann hentet fra havet. Vi skriver frem praksisutviklende forskning ved hjelp av logg, videodokumentasjon av prosessen og barns kunstneriske prosesser og uttrykk. 

 

Formidling og undervisning

Prosjektet munner ut i en vandreutstilling, september 2022 i Shanghai, og i 2023 i Bergen. Det blir en sansemessig og multimodal fleksibel vandreutstilling. Den kan settes opp både på seilbåtdekk, museer og kunstutstillingslokaler, så vel som i barnehager. Prosjektets kunstneriske og pedagogiske design lanseres og muliggjøres for alle barnehager, gjennom egne (BARNkunne), og partnernes nettløsninger. Dessuten vil vi dele fra prosjektet på FN-sambandets nettløsning og via lenker fra One Ocean prosjektet. Prosjektet vil formidles multimodalt, oversettes til engelsk og kinesisk og tilpasses til både barn og til voksne.  

Bærekraftsmål

FN’s tiår for vitenskap om havet og bærekraftsmålene i Agenda 2030. I prosjektet følger vi spesielt opp bærekraftsmål nr. 4, 14 og 17.