One Ocean - Havportrett

Havportrett er et barnehagebasert kunst- og forskningsprosjekt for fireåringer. Prosjektet er tilsluttet One Ocean Expedition og er et deltakende prosjekt utviklet i samarbeid mellom Kunstpilotene og forskere ved BARNkunne.

Prosjektleder og medforsker

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

bilde av Aihua Hu

Aihua Hu

Forskningsområdeleder, førsteamanuensis

Dosent
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Kunstnere

bilde av Andre Marandon

Andre Marandon

Kunstner, Kunstpilotene

bilde av Anette Marandon

Anette Marandon

Kunstner, Kunstpilotene

Mens seilskuten Statsraad Lehmkuhl er på sin jordomseiling, starter det utforskende prosjektet. I One Ocean - Havportrett deltar både barnehagebarn, barnehageansatte, kunstnere og forskere i Bergen og i Øygarden. Målet med prosjektet er å bidra til en bærekraftig fremtid ved at deltakerne møter hverandre i et felles poetisk og konseptuelt verk om havet og biotopene som omslutter det. 

Gjennom prosjektet skal deltakerne lære av hverandre gjennom utforskende prosesser, multimodal kommunikasjon og utdanning. Prosjektet bidrar til at vi får vite mer om hvordan barn utvikler en begynnende forståelse av havet; landskapet, biotopen og estetikk i vårt nærmiljø. Vi vil dele våre erfaringer og kunnskaper lokalt og globalt.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

Mennesket og det store havet

Gjennom prosjektet vil barn og voksne utforske havet og biotopen som omslutter det. I fellesskap gjør vi poetiske kunsthandlinger, sanser, opplever, forestiller oss og får ny kunnskap om hva som finnes over, på og under havflaten. I prosjektet går vi inn i deltakernes kroppslige erfaringer, fantasi og kultur, samt naturvitenskapelige og filosofiske kunstkapsfomer.

 

Foto: Fra utstilling av barnas "havportretter" i 2022. Foto: Andrè Marandon, Kunstpilotene.

Kunstnerisk konsept

Blikket er rettet mot det skimrende havet hvor en gruppe med barn sitter klar med akvarell blyant mot papiret. Det er bare noen dager siden barna sist var her, og samlet små plantedeler; blomster, frø og blader. Nå ligger naturmaterialet innkapslet i papiret de har foran seg.

Landdyret mennesket har alltid fabulert over hva som befinner seg langt der ute i havgapet. Og selv om vi idag vet mye er det meste overlatt til våre forestillinger og drømmer. Kanskje vår menneskelige bevissthet er aller sterkest konfrontert med det vi ikke vet noe sikkert om.

Kunstneriske prosesser

Prosjektet har som mål å utvikle et handlingsrom der barn og voksne sammen deltar i undersøkende kunstneriske prosesser. Opprinnelig var prosjektet tenkt realisert både i Norge og Kina som en refleksjon nettopp av dette store havet og måten det både binder og skiller mennesker.

Barna erfarer, sanser og uttrykker. Gjennom prosjektet ser, hører og føler vi havet og værlandskapet. Vi lager papir der små plantedeler og fragmenter av tegninger forsegles i papirmassen. Før vi tegner havportrettet utforsker vi ulike kunstneriske prosesser gjennom fortellinger om havet. Kan vi høre havet inni oss? Hvorfor er tårene våre salte – kommer de fra havet?

I en verden i naturkrise er det viktig å ikke bare få videnskapelig innsyn i hvordan det biologiske mangfoldet på planeten er truet, men også få egne erfaringer og opplevelser av den biotopen en er en del av. Prosjektet forsøker å åpne for fokuserte hendelser der barn og voksne gjennom åpen undring kan få føling med- og bli berørt av naturen.

«Det er noe som beveger seg litt», sier barnet med forstørrelsesglasset rettet mot steinen hun har funnet. «Det er noen som bor der», fortsetter hun og legger steinen forsiktig tilbake på plass.

Deltakende prosesser

Barna, ansatte i barnehagen, forskerne og kunstnerne er alle medutforskere i prosjektet. Prosjektet er handlingsbassert i deltakende prosesser der alle er lydhøre overfor hverandre, responderer og bygger videre på deltagernes initiativ og uttrykk. Vi gjør handlinger sammen, fører utforskende dialoger, sirkler inn undringer og verdsetter ideer.

Kunstprosjektet er et prosessuelt, stedsspesifikt og deltakende i en veksling mellom fokuserte handlinger, fri kreativitet og utforskning. Prosjektet er stedsspesifikt ved at det innrammes og utfoldes på et utvalgt sted, og relasjonelt ved at det utvikles som et resultat av deltakernes handlinger og uttrykk. Hvert gjennomført prosjekt vil videreforme og videreutvikle det neste, og er på den måten prosessuelt ikke bare internt i det enkelte prosjekt, men også prosjektene imellom.

Pedagogiske prosesser – en begynnende forståelse av havet

I prosjektet følger vi kulturpedagogiske perspektiver, der havet kan ses som et bilde på det som bringer oss sammen og skiller oss ad. 

Barnehagene som deltar, vil utveksle deler av prosjektet mellom seg. Vi vil skape rom for at prosjektet kan videreføres med vekt på alle barnehagens fagområder. Aktivitetene er laget med mål om å gi opplevelser, utvide barns forestillinger, sanseerfaringer, ordforråd, begreper, forestillinger, forståelse, naturvitenskapelige kunnskap og kulturell og ‘glokal’ forståelse (Emergent Ocean Litercay).

De pedagogiske prosessene er dialogiske, noe som innebærer at kunstnerne og pedagogene leder utforskende samtaler, barns undring og nysgjerrighet. Utfallet av samtalene er åpne innenfor rammen av temaet. Barnehagelærere kan, med utgangspunkt i disse samtalene respondere på det barna bringer frem, både ved å sørge for at barn får anledning til å forfølge sine ideer og utvikle prosjekter på egen kjøl og ved å kunne bygges ut til å bli barnehagens felles prosjekt.

Forskning

Prosjektet er forankret i et relasjonelt kunnskapssyn og gjør bruk av pedagogisk antropologi og undersøkende narrativ metodologi. Prosjektet er videre forankret i teoretiske arbeider om samarbeidende utforskning (‘collaborate exploration’). Det betyr at forskerne arbeider i barnehagens felt ved å delta på ekskursjoner og samarbeide med ansatte i barnehager. Prosjektet tematiserer og teoretiserer undervisningsbegrepet utforskning (exploration).

Forskningsdelen beskriver og dokumenterer faglig didaktisk arbeid i barnehagen ved å introdusere barn for sjøkart, kompass, havkloden, den blå planeten, havbiotoper, værlandskap (vind, nedbør, sol, måne, skyer, temperatur og andre værfenomener) og ikke minst håndverket å fremstille papir fra små plantedeler funnet i fjæra, og å male med saltvann hentet fra havet. Vi skriver frem praksisutviklende forskning ved hjelp av logg, videodokumentasjon av prosessen og barns kunstneriske prosesser og uttrykk. 

 

Formidling og undervisning

Prosjektet vil formidles multimodalt gjennom filmer, didaktiske opplegg til barnehagene, en rapport og artikler.

Prosjektet planlegger en utstilling i Bergen i 2023. Vi kan se for oss en sansemessig og multimodal utstilling med film, objekter og verksted. Den kan realiseres både på seilbåtdekk, museer eller kunstutstillingslokaler, eller utendørs ved havet. Prosjektets kunstneriske og pedagogiske design formidles multimodalt på norsk og engelsk for alle barnehager, gjennom egne (BARNkunne), og partnernes nettløsninger. Dessuten ønsker vi å dele samarbeidserfaringene gjennom å utvikle et selvstendig prosjekt for FN-sambandet.

Masterstudentene, Monica Gustavsen og Janne Thorsvik, Andrine Kongshaug, deltok i symposiumet One Ocean Exploration, sammen med forskerne Elin Eriksen Ødegaard, Aihua Hu og Czarecah Oropilla, på barnehageforskningskonferansen i Stavanger oktober, 2023.  

 

Bærekraftsmål

FN’s tiår for vitenskap om havet og bærekraftsmålene i Agenda 2030. I prosjektet følger vi spesielt opp bærekraftsmål nr. 4, 14 og 17.