Organisering av praksisprosjektet

Her finn du ein oversikt over organiseringen av praksisprosjektet ved FHS.


Prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av tilsette frå Fakultet for helse- og sosialvitskap ved HVL, og representantar frå KS, Helse Vest og NAV. Prosjektperioden er frå 1.august 2019 til 1.juli 2020.