For studenter

På denne siden finner du informasjon du må sette deg inn i før du tar i bruk SimArena. 

Ferdighetstrening 

Forbereselse til ferdighetstrening

For å oppnå forventdede læringsutbytter er det nødvendig å forberede seg.

 • Les pensum tilhørende undervisingsplan/emnetimeplan.
 • Se undervisningsfilmer.
 • Se aktuelle prosedyrer i VAR healthcare.
 • For ferdighetstrening på sengepost gjelder hygienereglementet.
 • Garderober: G440 og G430. Garderobeskapene må låses med hengelås. Del skap med en medstudent. 
 • Yttertøy og sekker skal ikke tas med inn på labene på SimArena. 
 • Mat og drikke ikke tillatt  på labene (unntaket er vannflaske, gjelder ikke sengepost og spesial laber for sykepleie).

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat laben ryddig. 

 • Senger rees opp iht sengeredning.
 • Vaskevannsfat og lignende vaskes i dekontaminator/instrumentvasker og settes på plass.
 • Fulle tøysekker, merkes og legges i vogn utenfor sengepost. 
 • Forlat treningsdukker og skjeletter intakte. 
 • Plasser utstyr du har brukt tilbake der du fant det. 

Gjelder alle labene på SimArena. 

Engentrening

SimArena kan brukes for egentrening når det ikke er undervisning. Lab reserveres i Timedit. Se veileder for romreservasjon under "Snarveier". Studenter kan reservere følgende rom. 

 • G324 og G237 -  Sengeplasser på sykepleielab. 
  • Åpningstider: 
   • Mandag - Fredag: kl.08:00-21:00
   • Lørdag: kl.08:00-18:00
   • Søndag : Stengt
 • F338 og F448 - Benker benkebehandlingslab. 
 • F327 - Rehabiliteringslab - For masterstudenter i Fysioterapi.
 • Ergoterapi lab
 • Radiografi lab 
 • G446 - PC radiografi 
 • F438 - VR Anatomirom  

I ferdighetstrening med lærer får studentene utdelt forbruksmateriell for trening på praktiske prosedyrer. Noe av dette utstyret må studentene ta vare på til senere bruk ved egentrening. Eks kateter etc. 

Øving på andre campus? 

Det finnes sengeposter og andre spesiallaber på alle campus som tilbyr bachelor innen sykepelie og vernepleie. Som student har du mulighet til å øve på sengepost ved alle campus. 

Skal du bruke sengepost på et annet campus, må du som student gjøre følgende: 
1. Gå innom kortsenter på campus du skal øve på og få tilgang til sengepost. 
2. SimArena er bygget opp ulikt fra campus til campus, som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i utstyrs sytemet og retningslinjer ved campusen du skal øve på. Informasjonen om dette finner du på hjemmesiden til SimArena.
3. Trenger du forbruksmateriell til en prosedyre må du kontakte enten koordinator for SimArena eller fagansvalig for prosedyren på ditt egent campus. 

Simulering 

 

Snarveier