Institutt for byggfag

Institutt for byggfag tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå og er involvert i forskingsprosjekt nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har om lag 600 studentar og over 30 tilsette.

Instituttet har utdanningsprogram i Bergen og Førde og samarbeider med universitet i Australia, USA og Europa om utvekslingsprogram. Vi har laboratorium med ein moderne instrumentpark, brei forskingsaktivitet og eit nært samarbeid med næringslivet.

Forsking og utdanning dekker område som:

 • Landmåling
 • Laserskanning av terreng og bygg
 • Eigedomsrett
 • Byggesak
 • BIM og teknisk tegning
 • Arealplanlegging
 • Vatn- og avløpsteknikk
 • Geoteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Materiallære
 • Konstruksjonsteknikk
 • Prosjekt- og byggeleiing
 • Miljø, plan og infrastruktur
 • Berekraftig utvikling i byggenæringa
 • Verknaden av klimaendringar på prosjektering
 • Miljømerking av bustader
 • Teknologileiing og innovasjon
 • Universell utforming