Forsking i instituttet

Institutt for bygg-, miljø- og naturvitskap samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.

Forskinga er organisert i forskargrupper. Under finn du ei oversikt over gruppene ved instituttet.