Faggruppe tolking

De ansatte i faggruppa tegnspråk og tolking underviser på bachelor i tegnspråk og tolking, på barnehagelærerutdanningen og på videreutdanninger for barnehagelærere og spesialpedagoger. Fagmiljøet har også ansvar for i deltidsstudiet tolking i offentlig sektor, videreutdanning i tegnspråk for lærere og forskningsprosjektet DEPICT.

bilde av Kjersti Skagen

Kjersti Skagen

Fagkoordinator, Tegnspråk og tolking