Skikkavurderingsnemnda

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Samansetting

Leiar frå 1.1.2018: dekan Asle Holthe

Medlemmer til 31.7.2018: