Skikkavurderingsnemnda

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Samansetting

Medlemmer frå 1.10.2021 til 1.10.2024:

 • Gunn Haraldseid, (leiar til 1.1.24) prodekan for utdanningskvalitet ved FLKI. Asle Holthe (leiar frå 1.1.24), dekan FLKI
 • Kristine Hjelle, høgskulelektor ved FLKI
 • Terje Årsvoll Olsen, fagseksjonsleiar ved FHS
 • Lotte Pannekoeke, høgskulelektor ved FSH
 • Cathrine Bjorvatn, Helse Bergen
 • Bjørn Andersen, Karmøy kommune
 • Tom Debu Nesvåg, Tilsynet for universell utforming
  av IKT
 • Joar Våge Anspach, studentrepresentant 
 • Julie Gjeruldsen, studentrepresentant 

Skikkavurdering

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.

Meir om skikkavurdering