Skikkavurderingsnemnda

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Samansetting

Leiar: Anne-Grethe Naustdal, dekan Sogndal.

Medlemmer:

  • Osvald Lykkebø, dekan Sogndal
  • Bente Egge Søvde, høgskulelektor Førde
  • Eirik S. Jenssen, førsteamanuensis Sogndal
  • Kari Grov, ekstern, praksisfeltet
  • Kristen Holt, ekstern, praksisfeltet
  • Tom Debu Nesvåg, ekstern, juridisk kompetanse
  • Asbjørg Stråtvedt, student Haugesund
  • Student Joakim Fossheim, campus Sogndal