Professor

Hege Randi Eriksen

Arbeids- og kompetanseområde

Stress, mestring, subjektive helseplager, arbeid og helse, sykefravær, arbeidsdeltagelse, muskelskjelettplager, mental helse, lettere psykiske lidelser, fysisk form, prestasjon... Epidemiologi, forskningsmetodikk, design av studier særlig randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT) Se profil på Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Hege_Eriksen