Høgskulelektor

Knut Eriksen Eide

Arbeids- og kompetanseområde

Har tidligere jobbet som spesialpedagog i skolen og ved en arbeid- og inkluderingsbedrift. Master i pedagogikk med vekt på sosial interaksjon. Er spesielt opptatt av tilpasset opplæring, psykisk helse og nevroutviklingsforstyrrelser.

Underviser i
  • Pedagogikk og elevkunnskap
  • Spesialpedagogikk 
  • Psykososiale vansker (TPE803) 
  • Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på elever som trenger særlig tilpasset opplæring (TPE802) 
  • Atferdsvansker (EVO kurs) 
  • Utvikling av læraren si profesjonelle rolle og identitet (drama309)
  • Mastergrad spesialpedagogikk
Forskar på

Forskergruppen SIRIUS