Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon

Prosjektperiode

April 2015 - Desember 2020

Prosjektsamandrag

Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten

Dette paraplyprosjektet har som mål å bidra til ny kunnskap om hvordan kunnskapsbasert praksis (KBP) kan implementeres i helsetjenesten. Det består av underprosjekter som alle omhandler problemstillinger knyttet til implementering av kunnskapsbasert praksis på ulike steder og nivåer i helsetjenesten.

Høgskolen i Bergen ved Senter for kunnskapsbasert praksis har som et av flere mål å implementere KBP i daglig utøvelse av helseprofesjoner. På tross av at forskningsbasert kunnskap aldri har vært mer tilgjengelig, så er det stadig et behov for å finne gode måter for å implementere dette i helsetjenesten. Prosjektene som inngår i denne paraplyen søker alle kunnskap omkring dette, i ulike settinger i helsetjenesten.  

Systematiske oversikter er en viktig bærebjelke i å arbeide kunnskapsbasert. Delprosjektene har til felles at de skal bero på en grundig gjennomgang av tidligere forskning og helst bygge på systematiske oversikter dersom de finnes. Derfor, om det ikke eksisterer systematisk oppsummert forskning for et område, så har vi til hensikt å bidra med å utvikle dette når det er relevant.  

Tematiske satsinger:

  • Forskning på kvalitet

  • Systematiske oversikter

  • Helsetjenesteforskning

  • Implementeringsforskning