Forståelse for bærekraft

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Februar 2016 - Februar 2018

Prosjektsamandrag

Vi utforsker forståelse for bærekraft gjennom en narrativ tilnærming (collaborative autoethnography). Gjennom narrative data som vi analyserer og tolker i fellesskap, utforsker vi hvordan forståelsen vår av utdanning for bærekraftig utvikling endrer seg gjennom det tverrfaglige arbeidet med å forberede, planlegge, gjennomføre og evaluere fordypningen Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning (BUBM) i barnehagelærerutdanningen. YB, KHH, LTG og MpH