Fotografering og bildebehandling i barnehage som en stimulerende aktivitet for matematikklæring

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

August 2016 - Desember 2020

Prosjektsamandrag

Målet med prosjektet er å studere hvordan aktiviteter som fotografering, bildebehandling, oppsett og presentasjon av fotobok påvirker utvikling av matematikkforståelse hos små barn (3-6 år). Interesse er rettet både mot spontant og planlagt læring i sosial sammenheng.
Utvikling av matematikkforståelse skal vurderes ut fra:
- innlæring av nye matematiske begrep og tilsvarende utvikling av barns ordforråd;
- utvidelse av de matematiske konsepter og begreper som barnet kan fra før;
- anvendelse av matematiske begreper og konsepter;
- engasjement i matematiske aktiviteter;
- matemtisk argumentasjon.

Prosjektet har også et delmål å øke bevisstheten om den pedagogiske potensialet i å bruke digital fotografering generelt, og fotobøker spesielt, for å utvikle videre barnas forståelse av matematiske begreper.

Prosjektet er en pilot studiet. 

Metode

Følgende datainnsamlingsmetoder benyttes:

  1. Video av barna involvert i bildebehandling og oppsett og presentasjon av fotobok;
  2. Feltnotater fra barnehagelærerstudenter og barnehagelærere;
  3. Observasjonsnotater fra forskere;
  4. Interview med barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.