Securing education for children in Tanzania

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

April 2017 - Juli 2021

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

20657000 NOK