Kva må eg gjere?

Kva grep kan du ta for at utdanninga di skal bli meir internasjonal?

Nyttig informasjon om å søke om utveksling

Studerer du sosialt arbeid, vernepleie eller barnevern, og vil dra på utveksling?

Internasjonal livsstil

Internasjonalisering er mykje meir enn berre forelesingar. Gjennom felles aktivitetar og møte med internasjonale tilsette og studentar, studenter og tilsette frå andre kulturar, og med menneske frå lokalsamfunna rundt oss, skjer internasjonalisering også i dei sosiale liva våre. Ønskjer du å få mest mogleg ut av internasjonaliseringsmoglegheitene rundt deg, bør du ta ein prat med ein besøkande student om landet og kulturen han eller ho kjem frå. Still spørsmål til besøkande forelesarar og sjekk ut kva som skjer i Global Lounge og språkkafeear på campus.