Systemisk familieterapi og nettverksarbeid

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Høgskulen på Vestlandet tilbyr to-årig vidareutdanning på deltid for deg som jobbar med å hjelpe mennesker i håndtering av konfliktfylte relasjonar og utfordrande livssituasjonar.

Målgruppe
Vidareutdanninga er eit tverrfagleg tilbod og vender seg til fagpersonar i helsevesenet, i barne- og familievernet og i skule- og oppvekstsektoren.

Dette er eit tilbod til deg som ønsker å bli betre i å hjelpe menneske i handtering av konfliktfylte relasjonar og utfordrande livssituasjonar i familie, arbeidsmiljø, skule- og nærmiljø.

Sentrale tema i vidareutdanninga

 • Innføring og praktisk øving i sentrale samtalemetodar som Løft, narrativ terapi, systemisk familieterapi og nettverksdialogar
 • Parterapi, nye familiekonstellasjonar, foreldrerettleiing og samlivsstyrkande tiltak
 • Nettverksarbeid og konflikthandtering
 • Mobilisering av familie- og vennenettverk ved kriser og katastrofar
 • Overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar
 • Familiebaserte behandlingsformer ved sjukdom hos barn/ungdom
 • Barn og vaksne som pårørande
 • Tryggleik i samtalar om vanskelege tema

Vidareutdanninga kvalifiserer for jobb som familieterapeut. Studiet kvalifiserer også til inntak på dei to siste åra av masterstudiet i familieterapi og systemisk praksis ved VID Diakonhjemmet i Oslo.

Organisering

Undervisninga består av 4 vekesamlingar per studieår.
Parallelt med studiet skal studenten ha gjennomført 120 timar rettleiing og kunne dokumentere minimum 100 timar praksis i klinisk arbeid.

Timeplan

Samlingsdatoar for 2020-kullet:

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.

Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.

 • Veke 38: 14.9.–17.9.2020 på Geilo
 • Veke 46: 9.– 13.11.2020
 • Veke 8: 22.– 26.2.2021
 • Veke 18: 3.–7. 5. 2021