Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 2. stud.år (m/forb. om endringar

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 3. stud.år (m/forb om endringar)

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen