Hopp til innhald

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Utdanningsplan 2022 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 2. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og oppl.reiseliv- 3.år m/valgemner - forbehold om endringar

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen