Hopp til innhald

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Utdanningsplan 2021 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og opplevingsbasert reiseliv - 2. stud.år

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Natur- og oppl.reiseliv - 3.år. valemne m/atterhald om endring

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen