Sykepleie - desentralisert

Bachelor Høsten 2020

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Neste opptak til desentralisert sykepleie er i 2021, men om du er sykepleier utdannet utenfor EØS og har fått avslag på søknaden din om norsk autorisasjon, er du er velkommen til å søke oppptak til en autorisasjonsgruppe i 2020.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Hvem kan ta desentralisert sykepleieutdanning?

Desentralisert sykepleie passer for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak. Arbeidsgiveren din må inngå en bindende avtale med HVL, der de forplikter seg til å legge forholdene til rette for deg som student, både økonomisk og praktisk. Arbeidsgiver må også betale for dekking av merkostnader for studiet.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, samarbeid i grupper, oppgaveløsing/prosjektarbeid og stor grad av egenaktivitet. Halvparten av studiet er praksis.

Du får en fast veileder ved høgskulen. Undervisningen er organisert slik at du kan praktisere og gjennomføre store deler av studiet på hjemstedet ditt mens du arbeider i den lokale helsetjenesten. Veiledede studiegruppesamlinger og studentstyrte kollokviegruppesamlinger skjer så lokalt som råd er.

Praksis

Praksis vil skje lokalt, så lenge det lar seg gjøre. Praksis i spesialisthelsetjenesten kan kreve at du må pendle eller bo på hybel for en periode. Periodene med praksis er på fulltid.

Her finner du informasjon om praksis.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Hvor kan du reise?