Studenter

Bedriftsøkonomisk analyse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du bedre innsikt i og forståelse av bedriftens økonomi?
Vil du vite hvordan du leser og analyserer et regnskap?
Lurer du på hvordan du skal prissette varene og tjenestene du tilbyr?
Trenger du et verktøy for å regne på hva en utvidelse koster? Da er dette kurset for deg. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hva lærer du ved å studere Bedriftsøkonomisk analyse?

  Ved å ta kurset Bedriftsøkonomisk analyse får du grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Du vil blant annet få en forståelse av hvordan regnskap er bygget opp. Videre vil du lære hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt.

  Du finner mer detaljert informasjon om hva du vil lære i emneplanen 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Fire helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver. 

  Samlinger

  Det blir fire helgesamlinger på campus Bergen våren 2024:

  • 1. samling: 26. - 28. januar
  • 2. samling: 16. - 18. februar
  • 3. samling: 15. - 17. mars
  • 4. samling: 19. - 21. april

  Tidspunkt for den enkelte samling:

  • Fredager kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med èn times lunsj midt på dagen)
  • Søndager kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, og lunsj lørdag og søndag. 

  Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

  Anbefalt forkunnskap

   Det er ingen anbefalte forkunnskaper for dette studiet annet enn krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Tre dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen

  Studieavgift og betaling

  Kursavgifta inkluderer bøker, samt enkelt servering fredagar og lunsj lørdagar og søndagar på samlingane.
   

  NB: Medlemmar av FLT som omfattas av etter- og vidareutdanningsordninga der, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT. 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs