Studenter

Bedriftsøkonomisk analyse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du bedre innsikt i og forståelse av bedriftens økonomi?
Vil du vite hvordan du leser og analyserer et regnskap?
Lurere du på hvordan du skal prissette varene og tjenestene du tilbyr?
Trenger du et verktøy for å regne på hva en utvidelse koster?

Kurset Bedriftsøkonomisk analyse gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Kurset starter med en forståelse av hvordan regnskap er bygget opp. Videre blir det gjennomgått hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt.

Kurset gir i tillegg innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet til investeringer og finansiering (lån) med spesiell vekt på metoder for lønnsomhetskalkyler.

Timeplan

Det er tre helgesamlingar. Fredagar frå kl.16.00 - 20.00, laurdagar kl. 09.00-17.00, søndagar kl.09.00-14.00

Samlingar våren 2023:

  • 1. samling: 27. - 29. januar
  • 2. samling: 17. - 19. februar
  • 3. samling: 14. - 16. april