Studenter

Bedriftsøkonomisk analyse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du bedre innsikt i og forståelse av bedriftens økonomi?
Vil du vite hvordan du leser og analyserer et regnskap?
Lurer du på hvordan du skal prissette varene og tjenestene du tilbyr?
Trenger du et verktøy for å regne på hva en utvidelse koster? Da er dette kurset for deg. 

Hva lærer du ved å studere Bedriftsøkonomisk analyse?

Ved å ta kurset Bedriftsøkonomisk analyse får du grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Du vil blant annet få en forståelse av hvordan regnskap er bygget opp. Videre vil du lære hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt.

Du finner mer detaljert informasjon om hva du vil lære i emneplanen 

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Tre helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver. Nettbasert undervisning mellom samlingene.

Samlinger

Det er fire helgesamlinger. Fredager fra kl.16.00 - 20.00, lørdager kl. 09.00-17.00, søndager kl.09.00-14.00

Samlinger våren 2023:

 • 1. samling: 27. - 29. januar
 • 2. samling: 17. - 19. februar
 • 3. samling: 10. - 12. mars
 • 4. samling: 14. - 16. april

Anbefalt forkunnskap

 Det er ingen anbefalte forkunnskaper for dette studiet annet enn krav om generell studiekompetanse elller realkompetanse.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Tre dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs