Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi (ingeniør)

Utdanningsplan 2017 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for produksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for produksjonsteknikk

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for produksjonsteknikk

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for produksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen