Dataingeniør

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemne for dataingeniør

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialiseringar for dataingeniør

Spesialisering - Web og mobilteknologi

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering - Programutvikling

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering - Drift av datasystem

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne for dataingeniør

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen