Dramapedagogikk og anvendt teater

Master

Studieprogrammet er avslutta.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Anten dei tre første åra av lærar-/ barnehagelærarutdanninga eller tilsvarande med minst 60 sp i drama, eller faglærarutdanning i musikk, dans og drama med minst 60 sp i drama, eller bachelorutdanning med minst 80 sp i drama.

  Karakterkrav: Minst C i snitt i fordjupingsfaget.

  Om å søke opptak til HVL

  Frå 2022 tek vi ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men du kan søke opptak til vårt nye masterprogram i kunstfag, som har drama som ei av fleire studieretningar.

  Utveksling

  HVL har fleire utanlandske samarbeidspartnarar, både i og utanfor Europa. Du kan reise på utveksling i eitt semester til ein av samarbeidspartnarane våre, vanlegvis i vårsemesteret i 1. studieår.

  Utveksling med Shanghai Theatre Academy kan skje i første semester 2. studieår, enten som feltarbeid for eiget prosjekt, eller i prosjektsamarbeid med andre studentar.

  Kor kan du reise?