Dramapedagogikk og anvendt teater

Master

Studieprogrammet er avslutta.

Frå 2022 tek vi ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men du kan søke opptak til vårt nye masterprogram i kunstfag, som har drama som ei av fleire studieretningar.

Utveksling

HVL har fleire utanlandske samarbeidspartnarar, både i og utanfor Europa. Du kan reise på utveksling i eitt semester til ein av samarbeidspartnarane våre, vanlegvis i vårsemesteret i 1. studieår.

Utveksling med Shanghai Theatre Academy kan skje i første semester 2. studieår, enten som feltarbeid for eiget prosjekt, eller i prosjektsamarbeid med andre studentar.

Kor kan du reise?