Hopp til innhald

Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde

Utdanningsplan 2016 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Ingeniørfag -retning ordinær 1. studieår eller Y-veg

Krav: 60 studiepoeng

Y-veg obligatoriske emner 1. studieår

Krav: 50 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Obligatoriske emne ordinært 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemne 2. og 3. studieår

Krav: 110 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valfag

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen