Hopp til innhald

Elektroingeniør | Haugesund

Utdanningsplan 2024 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner (avhengig av opptaksvei)

Fellesemner - ordinært løp

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemner - tresemesterordning med sommerkurs

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemner - Y-vei med sommerkurs

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Studieretninger (kun 1 studieretning tilbys i Haugesund)

Automatisering med robotikk

Krav: 100 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Valgemner i bredden (5. semester)

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen