Hopp til innhald

DAT151 Drift av Unix og databaser

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om installasjon, administrasjon og drift av Unix, samt drift og vedlikehold av relasjonsdatabaser.

Innhold

 • Installasjon og konfigurasjon av Linux.
 • Unix/Linux systemadministrasjon, inkludert sikkerhetskopiering, skriverhåndtering etc.
 • Håndtering av operativsystemet og systemkomponenter
 • Installasjon og konfigurasjon av programvare og databasetjener
 • Deling av filsystemer (NFS)
 • Oppsett og bruk av sentrale kontoføringssystemer som NIS og LDAP
 • Sikkerhet i Unix og databaser: brukere, rettigheter, roller, autorisasjon, oppsett av brannmur
 • Ressursdeling Windows/Linux (Samba)
 • Konfigurasjon av webtjener
 • Fysisk organisering av databaser; datalagring, filer, indekser
 • Import og eksport av data til/fra databaser
 • Data-administrasjon: Tilgjengelighet, datakvalitet
 • Fysisk skjemadesign: normalisering, spørrings-optimalisering, ytelse
 • Samtidige brukere: Låsing av tabeller
 • Transaksjoner: Forskjellig typer av transaksjoner og deres bruksområde
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive prinsipper for trygg drift av Unix-systemer og databaser
 • Forklare fremgangsmåte for installasjon, konfigurering og vedlikehold av enkeltkomponenter i slike systemer
 • Greie ut om risikofaktorer knyttet til drift av slike systemer

Ferdigheter

 • Gjennomføre installasjon og konfigurasjon av Unix-systemer og databaser
 • Feilsøke og korrigere eksisterende installasjoner
 • Planlegge og utføre forebyggende vedlikehold av Unix-systemer
 • Planlegge og utføre vedlikehold og ytelsesoptimalisering av databaser

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon om enkeltsystemer fra leverandørdokumentasjon og andre relevante kilder
 • Utforme brukerdokumentasjon og instruksjoner

Anbefalte forkunnskaper

DAT101 Modellering og databaser og DAT103 Datamaskiner og operativsystemer, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske øvinger i grupper på lab.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Its learning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD121 - Unix drift - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOD122 - Database drift - Reduksjon: 5 studiepoeng